Inserat teilen - Hallberg-Rassy 372

Empfehlen Sie dieses Inserat jemandem per E-Mail.

Hallberg-Rassy 372 Segelyacht

Hallberg-Rassy 372

CHF 295'000.-